Testimoniale

CCPonline a transformat actul de consiliere

Pentru mine, folosirea platformei CCPonline a transformat actul de consiliere în ceea ce priveşte orientarea în carieră în ceva concret, adică am reuşit să le ofer elevilor mei posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, de a se autoevalua în mod adecvat, dar şi de a primi o serie de informaţii utile ca urmare a procesului de consiliere. Consider platforma CCPonline o sursă reală de informaţie accesibilă nu numai psihologilor, ci şi celorlalte cadre didactice, întrucât instructajul este simplu, datele se completează cu uşurinţă, iar prelucrarea acestora şi obţinerea rezultatului final implică un demers cu o sferă largă de aplicabilitate. De asemenea, consider că volumul de informaţii care pot fi accesate în cadrul platformei este unul considerabil, atent selectat şi prezentat într-o manieră atractivă.


Consilier școlar Nicoleta Stoița
Permite orientarea și planificarea obiectivă și corectă a carierei

Platforma CCP este un instrument foarte util pentru activitatea de orientare școlară și profesională a elevilor. Eficiența ei constă în rapiditatea  parcurgerii probelor, în posibilitatea accesării informațiilor despre profesii dar și în realizarea analizelor comparative dintre acestea. Profilul vocațional obținut prin autoevaluarea intereselor, abilităților și a valorilor permite orientarea  și planificarea obiectivă și corectă a carierei. Pornind de la aceste considerente recomand cu încredere utilizarea platformei CCP. 


Profesor consilier școlar Bianca Mada
Necesită timp redus de aplicare și evaluare în comparație cu alte metode

Consider platforma realmente utilă și eficientă în consilierea colectivă a elevilor pentru că necesită timp redus de aplicare și evaluare în comparație cu alte metode și mijloace folosite în consiliere. Mai departe, avem posibilitatea folosirii evaluărilor în consilierea individuală a elevilor și aprofundarea rezultatelor și personalizarea lor.


Consilier școlar Edittha Mladoniczky
E însoțită de idei de activități de dezvoltare

Este un prim pas spre autocunoașterea necesară consilierii în carieră, fiind însoțită de idei de activități de dezvoltare oferite atât consilierului, cât și elevului. 


Profesor consilier școlar Mihaela Mincic
Este ușor de utilizat atât pentru profesori cât și pentru elevi

Platforma CCP este foarte utilă în consilierea privind orientarea în carieră, este ușor de utilizat atât pentru profesori cât și pentru elevi. Platforma CCP ușurează munca consilerului școlar, cel mai important beneficiu fiind economisirea timpului.


Profesor consilier școlar Angela Faur